ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලි බාහිර පාර්ශවයන්ට පැවරීම

Mon, 2013-08-05 21:20 -- thedigitalgroup

ව්‍යාපාරක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම අද ලෝකයේ පහසුය. කෙසේ නමුත්, වටිනාකමක් ඇති විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම එතරම් සරල හෝ පහසු දෙයක් නොවේ. අවස්ථාව හා අවධානම යන දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම කණපිට පෙරලීමට ගතවන්නේ බොහෝ විට ඉතා සුළු කාලයකි.

අපගේ අනුග්‍රාහකභවතුන්ට ව්‍යාපාරික ලෝකයේදී ලැබෙන විවිධ වාසිදායක අවස්ථා වලින් උපරිම ඵල නෙලා ගැනීමට අපි ඔවුනට සහාය වන්නෙමු. කර්මාන්තයන් පිළිබඳ ගැඹුරු වූ දැනුමත්, පෘථුල වූ ශක්‍යතාවයත්, ශක්තිමත් පදනමක් සහිත උපායමාර්ගික සංධානයන්ගෙනුත් සැදුම්ලත් අපගේ විශේෂඥ පැනල විසින් සපයන සේවා හරහා ඔවුන්ගේ අභියෝගයන් සියලු දෘෂ්ටිකෝණයන්ගෙන් පිරික්සමින් සුදුසුම විසඳුමක් ලබා දීමට අප සූදානම්ය. එපමණක් නොව, අපගේ අනුග්‍රාහකභවතුන්හට මුල සිටම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩකඩ ලබා දෙමින් විසඳුම් නිර්මාණයට අප සහාය වන්නෙමු.

ක්‍රියාත්මක කල හැකි මැනවින් සකසන ලද සැලැස්මක් හා හරමය වටිනාකමක් අත් කර ගැනීම අපගේ අනුග්‍රාහකයන්ගේ එකම අභිලාශයයි.

සේවාදායකයන්ගේ අභියෝග

 • අයභාරය අඩු වීමට සහ අලෙවිකරණයට කල් ගතවීමකට තුඩු දෙන අධික වියදමක් දැරීමට සිදු වන, අකාර්යක්ෂම ක්‍රියාවලි
 • සුදුසු දැනුමත් ඇති පුද්ගලයන්ගේ සීමිත බව සහ ඉහල යන සේවාලාභී වියදම්
 • නිතර පරිණාමනයට බඳුන් වන ආන්ත පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සහ තරඟකාරී වෙළඳපොල ගතිකයන්
 • අඩු මෙහෙයුම් ඵලදායීතාවයක් තිබීම සහ පාරිභෝගික පසු-කාර්යාල (back-office) සේවා සහය සැපයීමට නොහැකියාව

ඩිජිටල් හවුලේ ශක්‍යතාවය

 • උකස් පසු-කාර්යාල සපුරාලීමේ සේවා
 • දුරස්ත පාරිභෝගික සහය සේවා ( විද්‍යුත්-තැපෑල සහ කටහඬ-තැපෑල හරහා )
 • දත්ත ඇතුලත් කිරීමේ සහ පෝර්ම පිරවීමේ සේවා
 • වෙබ් සමීක්ෂණ සහ විශ්ලේෂණ
 • මාර්ගගත (online) ඇනවුම් සපුරාලීමේ සේවා

ඩිජිටල් හවුලේ හර යෝජනාවලිය

 • පසු-කාර්යාල ව්‍යාපාර සහ මෙහෙයුම් ඒකාබද්ධ කිරීම හරහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාව සහ ඵලදායීතාවය ඉහල නැංවීම
 • ක්‍රියාවලි සම්බන්ධ ශක්‍යතාවය ඉහල නැංවීම සහ කම්කරු පිරිවැය පහත හෙලීම
 • ලොව පුරා සුපතල නමක් ඇති විශ්වාසනීය සේවා සපයන්නෙකු වෙත ප්‍රධාන නොවන ශ්‍රම සූක්ෂම ක්‍රියාවලි පවරා දීමෙන් පිරිවැය අඩු කර ගැනීම- නව තාක්ෂණයන් හා ව්‍යාපාරික නව නිර්මාණ වෙනුවෙන් ඉතුරුම් නැවත ආයෝජනය
 • සියළු ව්‍යවසාය පසු කාර්යාල මෙහෙයුම් හරහා සුදුසුම භාවිතයන් ක්‍රියාවට නැංවීම

පාරිභෝගිකයන්ගේ සාර්ථකත්වය

 • ප්‍රමුඛ විකුණුම්කරුවෙකු වෙත පසු-කාර්යාල පාරිභෝගික සහය සැපයීම සහ විද්‍යුත් ගොනුකිරීම් සේවා සැපයීම
 • ප්‍රකාශන හිමිකම් සහ වෙළඳ ලකුණු පර්යේශණ අලෙවිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධානතම විකුණුම්කරුවෙකු වෙත පාරිභෝගික සහය සහ බුද්ධිමය දේපල පර්යේෂණ සේවා සැපයීම
 • ප්‍රමුඛ විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය වෙළඳ නියෝජිතයෙකු වෙත් විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය ඕඩර සැපිරීම සහ පසු-කාර්යාල පාරිභෝගික සහය සැපයීම
 • ප්‍රධාන පෙලේ වෛද්‍ය අලෙවිකරණ සහ රෝගී සන්නිවේදන නියෝජිත ආයතනයක් වෙත දත්ත තොරතුරු සේවා ලබා දීම