රැකියා අවස්ථා

Tue, 2013-10-15 16:20 -- thedigitalgroup

රැකියා පුරප්පාඩු

අංකය ප්‍රකාශිත දිනය රැකියාව ස්ථානය Apply Job
459 Wed, 2015-06-10 15:35 Software Engineer/Senior Software Engineer (MSBI with .Net) Pune (Hinjewadi) Apply Job
458 Wed, 2015-06-10 10:57 Performance Tester Pune (Hinjewadi) Apply Job
456 Tue, 2015-06-09 15:17 Online Marketing Expert (Social Media & Web) Pune Apply Job
455 Tue, 2015-06-09 12:48 .NET Agile/Scrum Coach Pune (Hinjewadi) Apply Job
454 Tue, 2015-06-09 12:47 System Administration : Team Lead Pune (Hinjewadi) Apply Job
453 Tue, 2015-06-09 12:43 Senior Software Engineer/Tech Lead : MVC, .NET Pune (Hinjewadi) Apply Job
452 Tue, 2015-06-09 12:42 Database DBA with Development skills : (SQL Server) Pune (Hinjewadi) Apply Job
451 Tue, 2015-06-09 12:41 Software Engineer/Senior Software Engineer/ Technical Lead - UX Development Pune (Hinjewadi) Apply Job
447 Tue, 2015-03-10 17:28 . Net Technical Program Manager Hinjewadi, Pune Apply Job

ඩිජිටල් ආයතනය තෝරා ගත යුත්තේ?

සිත් ඇදගන සුලු වූ වෘතීයමය තත්වයක් ගොඩ නගා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය වේ නම් ඊට සුදුසුම පරිසරය ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය ඔබට සපයා දෙනු ඇත. එක් එක් පුද්ගලයාට තනි තනි වශයෙන් වෙනසක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය වේ නම් එයටද තෝතැන්න ඩිජිටල් ආයතනයයි. අපගේ සංවිධානය ලොව අංක එකේ සමාගමක් බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තරඟකාරීත්වය අත් කර ගැන්මෙහි ලා ප්‍රධානතම සාධක වන්නේ ශක්‍යතා සංවර්ධනය හා එම ශක්‍යතා අප කෙරෙහි රඳවා තබා ගැනීම බව අපගේ විශ්වාසයයි. ඩිජිටල් ආයතනයේ අඛණ්ඩ වර්ධනයත් සමඟ තව තවත් කුසලතාවයෙන් සපිරුණු පුද්ගලයන්හට අපගේ කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වීමට අවකාශය ලැබේ.

සෑම සේවාලාභියෙකුම තම තමන්ගේ වගකීම් ඉසිලීම මතත්, නිර්මාණාත්මක වීම මතත්, ක්‍රියාකාරී ව සහභාගීත්වය දැක්වීම මතත් ආයතනයේ ප්‍රගමනය මෙන්ම වර්ධනයද රඳා පවතින බව ඩිජිටල් ආයතනය මැනවින් අවබෝධ කර ගත් කරුණකි. වඩා සවිමත් වූ සංවිධානයක් නිර්මාණය කිරීමට අප දරන ප්‍රයත්නය හමුවේ අපගේ සේවාලාභීන් යෙදවීමට, බලගැන්වීමට, අභියෝග වලට මුහුණ දීමට සැලැස්වීමට සහ ජයග්‍රහණ අත්පත් කර දීමට අප නිරතුරුවම උත්සාහ දරන්නෙමු. අපගේ අරමුණ වන්නේ සේවාලාභීන් ආකර්ශණය කර ගනිමින් සහ ඔවුන්ව රඳවා තබා ගනිමින් තම ඉහලම විභවය දක්වා ඔවුන්ගේ කුසලතා සංවර්ධනයට ඉඩ සලසා දී ලොව නම් දැරූ සේව්‍යයෙකු බවට පත් වීමයි.