අනුග්‍රාහක භවතුන්ගේ සාක්ෂි

Wed, 2013-10-09 12:05 -- thedigitalgroup

ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය සමග වැඩ කිරීම අපට මහත් පහසු මෙන්ම විනොදජනක වූ අතර ඔවුන්ව ඕනෑම අයෙකුට නොපැකිල රෙකමදාරු කල හැක.

-අලිකි වූලිසාලුසලු මහතා, ෆීජි දූපත් වල සුවාහී තොරතුරු තාක්ෂණික සහ පරිගණක සේවාවේ කළමනාකාර තුමන්

වසර ගනනාවක් පුරාවට ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය ස්ථායී සහ නම්‍යශීලී හවුල්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර එම ආයතනය CT Lien Solution සමාගමේ දියුණුව සඳහා ප්‍රභලම සාධකයක් ලෙස සැලකිය හැක. අපගේ ව්‍යාපාරය ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය ලෙස සලකමින් ඔවුන් අපට සපයා දුන් ඉහලම තත්වයේ වෘත්තීකයෝ, අපගේම කොටසක් යැයි හැඟෙන තරමට අප හට අති විශිෂ්ඨ සහයක් ලබා දුන්හ. මෙසේ අපි බලාපොරොත්තු වූවාටත් වඩා ඉහල සේවාවක් සැපයීම පිළිබඳ ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරයට අපගේ ස්තුතිය පුද කර සිටීමට කැමැත්තෙමු.

-CT Lien Solution සමාගමේ ප්‍රධාන තාක්ෂණික නිලධාරී

ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය අපගේ බොහෝ ව්‍යාපෘති සඳහා මූලික දායකත්වය සපයයි. ඔවුන්ගේ ප්‍රවීණත්වය සහ අත්දැකීම් රාශිය අපට මිල කල නොහැකි ප්‍රතිලාභ ගෙනදී ඇත.

-ප්‍රධාන තාක්ෂණික නිලධාරී, වෝල්ටර් ක්ලූවර් සංස්ථාපිත නීති සේවය

සෑම විටම අප සංවිධානය විසඳුම් සැපයුම් කරුවෙකු ලෙස ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරයට විශේෂ කැමැත්තක් දක්වන අතර අපගේ ව්‍යාපෘති වල සාර්ථකත්වය කෙරෙහි ඔවුන් මූලික ලෙස බලපා ඇත.

-UCC Direct Services, බාහිර පාර්ශව වලට සපයන සේවා, ජ්‍යේෂ්ඨ තොරතුරු තාක්ෂණික කළමනාකරු