ලිපි ගනුදෙනු කිරීමේ ද්වාර සංවර්ධනය

Mon, 2013-10-14 17:15 -- thedigitalgroup

පාරිභෝගිකයා පිළිබඳව

අපගේ අනුග්‍රාහකභවතා යුරෝපයේ සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රමුඛ ගෝලීය තොරතුරු තාක්ෂණික සේවා සහ විසඳුම් සපයන්නෙකු ලෙස, තොරතුරු තාක්ෂණික මෘදුකාංග සහ ක්‍රියා ගැලීම් මෙවලම් භාවිතයෙන් එක්සත් ජනපදයේ නීතිමය, බදු, මූල්‍යමය, රක්ෂණ සහ නියාමිතික අනුකූලතා සේවා කර්මාන්තය වෙත සේවා රැසක්ම සපයා දෙයි.
නීතිමය සමාගම්, මූල්‍යමය ව්‍යාපාර, සංස්ථාපිතයන් සහ රාජ්‍යයන්ගෙන් සැදුම්ලත් පාරිභෝගිකයන්ගෙන් සමන්විත මෙම අනුග්‍රාහකභවතා ලොව පුරා විසුරුනු 19 000කට ආසන්න සේවාදායක පිරිසකටද, ඩොලර් බිලියන 5.5ක අයභාරයකටද හිමි කම් කියයි. ෆෝචූන් 500 සමාගම් වලින් 90%ක් පමණද ඉහලම පෙලේ AMLAW100 නීති සමාගම්ද තම ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලියන් කළමනාකරණයේදී ඔවුන්ගේ සහය ලබා ගනිති.
මෙම අනුග්‍රාහක භවතා 4350කට අධික වූ තම ලිපිගනුදෙනු කරුවන් සහ කාර්යාල ජාලය හරහා පාරිභෝගිකයන් වෙත සහය ලබා දෙයි.

ව්‍යාපාරික ගැටළු සහ අවශ්‍යතාවයන්:

දැනට පවතින පද්ධතිය:

 • අනුග්‍රාහක භවතා විසින් සේවා නියෝජනය කරන ව්‍යාපාරික පාර්ශවයන් හා සම්බන්ධ තොරතුරු නඩත්තු කිරීමේ කටයුතු සඳහා අනුග්‍රාහක භවතාගේ සේවා නියෝජිතයන් විසින් ඩෙස්ක්ටොප් පද්ධතියක් භාවිතා කරන ලදී
 • මෙම වාර්තා පහත සඳහන් ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලි සඳහා යොදා ගනු ලැබේ:
  • නීතිමය නිවේදන, නීතිමය සන්නිවේදන, නීතිමය කටයුතු ( ක්‍රියාවලි සඳහා වන සේවා)
  • වාර්ෂික අලුත් කිරීමේ ඉන්වොයිසි
  • පාරිභෝගිකයන් වෙත තොරතුරු සහ වාර්තා සැපයීමේදී
  • SOP සහ සන්නිවේදනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අධීක්ෂණය කිරීමේදී
 • මෙම ව්‍යාපාරික පාර්ශවයන් ක්‍රියාත්මක වන අනුබද්ධතා පිළිබඳ තොරතුරුද මෙම ඩෙස්ක්ටොප් පද්ධතිය මගින් පාලනය කරනු ලැබේ.

ඩෙස්ක්ටොප් යෙදුමේ ඇති ගැටළු:
ඩෙස්ක්ටොප් යෙදුම C++ මගින් නිර්මාණය කරන ලද අනුග්‍රාහකභවතා / සර්වරය (client/server) වර්ගයේ යෙදුමකි.

 • වාර්තා නිවරද්‍ය නොවීම/ නැතිවී යාම
 • විශාල ඉඩක් ගැනීම සහ ඉතා සංකීර්ණ වීම
 • වෙනස් වන ව්‍යාපාර තත්වයන් සහ අවසාන පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතාවලට ඇති අඩු නම්‍යශීලීභාවය
 • තාක්ෂණික වශයෙන් යල්පැන ගොස් තිබීම
 • පරිශීලක මිත්‍ර බව අඩු වීමේ හේතුවෙන් පරිශීලකයන් නොරිස්සීමට පත් කිරීම
 • අති විශාල නඩත්තු වියදම

ඩිජිටල් ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කරන විසඳුම:

 • සාම්ප්‍රදායික ලෙගසි ඩෙස්ක්ටොප් යෙදුම, වෙබ් හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි යෙදුමක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
 • ඔරකල් 9i දත්ත ගබඩාව වෙත ලෙගසි දත්ත සංක්‍රමණය කිරීම සහ පිරිසිදු කිරීම
 • මට්ටම් තුනේ ආකෘතියක් (three-tier model) හරහා .නෙට් රාමුසැකිල්ලක් භාවිතා කරමින් නව යෙදුම නිර්මාණය කිරීම
 • නඩත්තු කිරීමට පහසු අඩු වියදමක් සහිත යෙදුමක් නිර්මාණය කිරීමට අනුග්‍රාහක භවතාගේ දැනට පවතින රාමුසැකිල්ල භාවිතා කිරීම
 • නව පද්ධතිය භාවිතය සහ නඩත්තුව සම්බන්ධයෙන් පරිශීලක අත්පොතක් සහ අදාල ලියකියවිලි සැපයීම

සංවර්ධනය කිරීමේ ජීවන චක්‍රය:-

.නෙට් වේදිකාව හා ඔරකල් පිළිබඳව මනා පලපුරුද්දක් සහිත සංවර්ධනය කරන්නන් සහ අදාල අංශයන් සම්බන්ධ විශේෂඥයන් රැසකින් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක් සමඟින් නව පද්ධතියේ වැඩකටයුතු ඇරඹිණි. සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය එතෙර ( ඩිජිටල් ආයතනය, පූන්) , මෙතෙර (ඩිජිටල් ආයතනය, ප්‍රින්ස්ටන්, නිව් ජර්සි ) සහ අනුග්‍රාහක භවතාගේ ආයතනය යනාදී ලෙස ස්ථාන තුනකට වෙන් කරන ලදී.
කොටස් ආකාරයෙන් මෙම සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සිදු කරන ලදී. සෑම කොටසකම ප්‍රතිඵලයක් ලෙස යම් නිෂ්පාදනයක් එලි දක්වන ලදී. සෑම කොටසකදීම අනුශ්‍රේණි කිහිපයක් විය.
ස්ථාන තුනෙහිම සිටින සංවර්ධකයන් හට නවීණතම කේතයන් සමඟින් වැඩ කිරීමට හැකි වන පරිදි ප්‍රභව පාලනය කිරීම සඳහා VSS යොදා ගන්නා ලදී.
එතෙර-මෙතෙර-අනුග්‍රාහකභවතා යන මේ ත්‍රිත්වය අතර ගොඩනගන ලද මනා වූ සන්නිවේදන සැලසුම නිසා පහසුවෙන් ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීමටත් සැණින් ඒවාට විසඳුම් සපයා ගැන්මටත් අවකාශ ලැබිණි.
ප්‍රගතිය සමාලෝචනයටත් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතියට බලපාන සංවර්ධන ගැටළු තිබේනම් ඒවා විසඳිමටත් සතිපතා/දිනපතා ( අවශ්‍ය පරිදි ) සමාලෝචන සමිතිද පවත්වන ලදී.
ඇරෝ වෙනුවෙන් තත්වය සහතික කිරීම් සේවාද ඩිජිටල් ආයතනය විසින් සපයනු ලැබීය. දිනපතා සිදු කරන ලද සමාලෝචනයන් නිසා අදාල දෝෂ හඳුනා ගැනීමට වඩා පහසු විය (දෝෂ හඳුනා ගැනීමේදී ලෝටස් නෝට්ස් මෘදුකාංගය භාවිතා කරන ලදී)
වසර දෙකක් තිස්සේ නොකඩවා සිදු කරන ලද ප්‍රයතනයන් මල් පල ගන්වමින් 2005 වසරේ පලමු කාර්තුවෙහි ව්‍යාපෘතිය පනගන්වන ලදී.


ව්‍යාපාරික ප්‍රතිලාභ:

 • එතෙර පවත්වාගෙන යනු ලැබූ සංවර්ධන කටයුතු සහ තත්ව සහතික කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නිසා අනුග්‍රාහක භවතාට ව්‍යාපෘතියේ සංවර්ධන ගාස්තු අවම විය.
 • මහත්වූ ප්‍රවීණත්වයකින් සහ පලපුරුද්දකින් සවිමත් වූ නිර්මාණ ශිල්පීන්, සංවර්ධකයන්, තත්ව සහතික කරන්නන්, සහ දත්ත ගබඩා පරිපාලකවරුන් රැසක් සමඟින් ඩිජිටල් ආයතනයට 'දෝෂ විරහිත' වූ ගුණාත්මක බවක් අත්කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණු අතර අනාගතයේ වෙනත් ව්‍යාපෘති සඳහා පාදක විය හැකි එවැනි කේත පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරනු ලැබීය.
 • සරු ප්‍රලේකනය, සහය සහ පරිශීලනය කිරීමේ උපදෙස් නිසා නව පද්ධතිය වටහා ගැන්මටත් එයට අනුකූල වීමටත් විෂය සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට පහසුවක් විය. ඉදිරියේ සිදුවන නඩත්තු කටයුතුද මේ නිසා වඩා පහසු වනු ඇත.
 • මෙම නිර්මාණ ශිල්පය දියුණුවන පරිගණක තාක්ෂණික පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දෙන ලෙස (scalable) නිර්මාණය කර තිබේ. මේවන විටද ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා වලට මනාව මුහුණ දෙමින් විශිෂ්ඨ ලෙස ප්‍රතිඵල ලබා දීමට එයට හැකිවී තිබේ.
 • පරිශීලකයාට ලැබෙන අත්දැකීමද ඵලදායීතාවයද ඉහල නංවයි.
 • යෙදවීමේ සහ නඩත්තු කිරීමේ වියදම අඩු කරයි.
 • නීතිමය පාර්ශවයන්, නියෝජිත ඒකක, අනුබද්ධතා සහ ඔවුන්ගේ SOP බෙදාහැරුම් උපදෙස්, අලුත් කිරීම්, XSOP ඉන්වොයිසි, සන්නිවේදන ආදිය නඩත්තු කරයි.
 • අපගේ පසු-කාර්යාල පද්ධතිය සමඟ මනාව සංකලනය වීම
 • අලුත් කිරීමේ ඉන්වොයිසි වලින් මිලියන 170කට අධික ප්‍රමාණයක අයභාරයක් සඳහා වගකීම ඉසිලීම
 • දිනපතා සිදු කරන සැකසුම් සහ අදාල පාර්ශව වලට සිදුවන වෙනස් කම් තහවුරු කිරීමත්, අධීක්ෂණය කිරීමත් හරහා අපගේ සම්පූර්ණ නියෝජිත පාරිභෝගිකයා වෙත පාර්ශවයන් අභිමන්ත්‍රණය කිරීමට (monitoring of entity) හැකි වී තිබේ. තම පාර්ශවයට අදාල වෙනස් කමක් හඳුනා ගත් විට පාරිභෝගිකයන්ට එය වහා දැනුම් දෙනු ලැබේ.
 • SOP පාරිභෝගිකයන්ට ලිපි රහිත තාක්ෂණය (paperless) වෙත මාරු වීමට ඉඩ සලසා දෙමින් FedEx බෙදාහැරුම් වියදම අඩු කරවාලයි.
 • ඉහල SOP ඵලදායීතාවයක් සඳහා වන වැඩි දියුණු කරන ලද සහ ඒකාබද්ධ කරන ලද මෙතෙර සහ එතෙර ( ගෝලීය සැකසුම් කණ්ඩායම හෝ මධ්‍යගත කණ්ඩායම ) කාර්යගැලීම්
 • කාර්යාලය තුලදී පද්ධතියට ස්ථාපනය කර ඇති විවිධ ස්කෑනර වලින් කාර්යක්ෂම ලෙස ඉබේ අප්ලෝඩ් වන SOP රූප අදාල SOP සමඟ යෙදවීම
 • SOP එකක් ස්කෑන් කර පත්‍රිකාවකට ගැනීමෙන් හෝ එසේ නොමැතිව සිදු කරන දියුණු SOP කාර්ය ගැලීම් පාලනයක් හරහා අවසාන පාරිභෝගිකයා වෙත ලඟා වීම
 • පරිශීලකයාගේ ඵලදායීතාවය ඉහල නැංවීම සඳහා SOP ප්‍රථමයෙන් ස්කෑන් කිරිමේ කාර්ය ගැලීම වැඩි දියුණු කරයි.
 • FedEx හරහා කාර්යගැලුම් සම්පිණ්ඩනය කරමින් වියදම් අඩු කිරීම සහ බාහිරට යවන FedEx බෙදාහැරුම් සඳහා මානව සැසඳීමක් අවශ්‍ය නොවීම
 • තාක්ෂණයේ නවතම තත්වයන් සමඟ කරට කර සිටීම; ඇරෝහි නවතම සංස්කරණය .නෙට් 4.0 මත නිර්මාණය කර ඇත.

ක්‍රියාකිරීමේ ධාරිතාව

 • දිනකට SOP 8000ක්ද, වසරකට 1,901,720ක්ද ඇරෝ පාලනය කරයි.
 • වසරකට (2011) සන්නිවේදන සම්ප්‍රේශණ 411,071ක් යවනු ලැබේ.
 • නියෝජන වාර්තා මිලියන 4ක් පමණ කළමනාකරණය කරනු ලැබේ.

ක්‍රියාත්මක වන කාලය සහ යෙදුමේ ක්‍රියාකාරීබව

 • ඉරිදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන්හී ප.ව. 11.30ට පසුව හැර දිනපතාම ARROW ක්‍රියාත්මක වේ
 • එතෙර මෙතෙර SOP සහ සම්ප්‍රේෂණ සැකසුම් සිදු කිරීමේ හැකියාව
 • IPMS අඩවිය මත 100% ක්‍රියාත්මක වීම
 • ARROW පිටු වලින් 97%ක් පමණම තත්පර 5කට අඩු කාලයකදී ක්‍රියා කරයි
 • ක්‍රියාකාරීත්වය සහ දෝෂ නිරන්තරයෙන්ම අධ්‍යයනය කිරීමට පසු අන්ත මෙවලම් තිබීම

අනාගත සැලසුම් / මූලික වැඩි දියුණු කිරීම්

 • NRAI නම් නව අත්කර ගැනීම සමඟ ඒකාබද්ධ වීමට වැඩ සමඟ ඒකාබද්ධ වීමට වැඩ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී. ඉදිරියේදී එමගින් නියෝජනය කිරීම් සහ අලුත් කිරීමේ ඉන්වොයිසි කළමනාකරණයත් නඩත්තුවත් සිදු වනු ඇත.
 • ඇරෝහි සමහරක් කෘත්‍යයන් ජංගම තාක්ෂණයන් වෙත ගෙන ඒමට විකල්ප ඉදිරිපත් වී තිබේ. පාර්ශව අධීක්ෂණයේ සංඥා (alerts), SOP සංඥා සහ තම නියෝජන තොරතුරු පාලනය කිරීමට පරිශීලකයාට ඉඩ ලබා දීම වැනි අංග මීට ඇතුලත් වේ.
 • සපයන සහ සහතික කරන ලද ක්‍රියාවලි වෙනුවෙන් මානව සැසඳීමේ අවශ්‍යතාවය අඩු කිරීමෙන් හෝ ඉවත් කිරීමෙන් වියදම් අඩු කර කාර්යක්ෂමතාවය ඉහල නැංවීම