ඩිජිටල් මාධ්‍ය සහ තාක්ෂණයන්

Fri, 2013-08-16 20:16 -- thedigitalgroup

මාධ්‍ය සහ ප්‍රකාශනය

මාධ්‍ය සහ ප්‍රකාශන ද්වාර වලට මුහුණදීමට සිදු වන විශාලතම අභියෝග පහ වන්නේ:

 1. සියල්ලන්ටම පොදුවේ ප්‍රවිශ්ඨ විය නොහැකි වර්ගයේ අන්තර්ගතය (deep content) කළමනාකරණය
 2. ප්‍රේක්ෂකයන් හමුවේ විශ්වාසනීයත්වයක් ගොඩනගා ගැනීම
 3. වෙබ් නව නිර්මාණ සමග කරට කර සිටීම
 4. විශාල සහ සාමන්‍ය සෙවුම් යන්ත්‍ර වලින් ස්වාධීන වීම
 5. ඉහල යන කාර්යයසාධන අවශ්‍යතා වලට මුහුණ දෙන අතරතුර තොරතුරු තාක්ෂණික පිරිවැය පාලනය කර ගැනීම

පරිශීලකයන් වෙත මනා වූ සේවාවක් ලබා දෙන විසඳුම් අපි සපයන්නෙමු:

 • ප්‍රතිඵල සෙවීමට මුහුණත් මංසෙවුම්(faceted navigation)ක්‍රමය, ස්වාභාවික භාෂා විමසුම් (natural language queries) සහය, විමසුමට (සහ අන්තර්ගතයට) අදාලව සිදු කරන යෝජනා, ශබ්ධ විද්‍යාව (phonetics) හෝ ආසන්න ලෙස අක්ෂර වින්‍යාසය ගැළපීම හෝ අක්ෂර වින්‍යාස නිවැරදි කිරීම වැනි අපහැදිලි දත්ත ගැළපීමේ මෙවලම් (fuzzy matching) යනාදී පරිශීලක උපකාරක ආධාරයෙන් තොරතුරු වලට ප්‍රවිශ්ඨ වීමට හැකි වීම සහ වැඩිදියුණු කරන ලද සෙවුම් හැකියාව.
 • මූලාශ්‍රය හෝ ආකෘතිය (දත්ත ගබඩා අන්තර්ගතය මෙන් ව්‍යුහාත්මක වූ ආකෘති හෝ පරිශීලකයන් විසින් ජනනය කරන ලද අන්තර්ගතය, වෙබ් අන්තර්ගතය හෝ බහුමාධ්‍ය ගොනු වැනි ව්‍යුහාත්මක නොවූ ආකෘති) මත පදනම් නොවුනු අභ්‍යන්තර සහ බාහිර අන්තර්ගතයන්, අඩුලුහුඩුකම් වලින් තොර මිශ්‍රක සහ ඒකාබද්ධ සෙවීම මගින් පරිශීලකයන්ගේ සිත් ඇදගන්නා පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම
 • සමාජ සෙවුම්(social search),ඉහල හෝ සූක්ෂම ලෙස රූප සහ වීඩියෝ පට සෙවීම, ප්‍රතිඵල වල දෘශ්‍ය සැලසුම් නිර්මාණය, ප්‍රාසාංගික Wiki තොරතුරු යනාදී නවතම වෙබ් 2.0 අංග (Web 2.0 features) මාලාවක් සැපයීම
 • නව සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තීකරණ (search engine optimization-SEO) ක්‍රමෝපායන් භාවිතා කල හැකි වීම
 • අවම සම්පත් ප්‍රමාණයකින් සුවිශේෂී සාධ්‍යතාවයක් ලබා දෙන, සේවා-අභිනත වූ දියුණුවන පරිගණක තාක්ෂණයන් දරා ගැනීමේ හැකියාවක් සහිත (scalable) වේදිකාවක් නිර්මාණය කරමින් තොරතුරු තාක්ෂණික පිරිවැය සහ අලෙවිකරණයට ගතවන කාලය අඩු කිරීම

මාධ්‍ය සහ ප්‍රකාශන අංශයට අදාලව අප සපයන සේවාවන් කිහිපයක් පහත දැක්වේ

පහත ආකාරයට, අචල වූ පොහොසත් මාධ්‍ය නව නිර්මාණ ප්‍රවාහයක් අත්පත් කර ගැනීමේ කෙටි මගක් ලෙස ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය ඔබගේ සහයට පැමිණෙයි:

 • වැඩි දියුණු කරන ලද වීඩියෝ පට සෙවුම්
 • වීඩියෝ ( සහ ශ්‍රව්‍ය) පිටපත් සෙවුම්
 • සූක්ෂම ලේඛණ සුචිකරණය සහ විමසුම් සැකසීම
 • අනන්‍ය විකිපීඩියා (Wikipedia) සෙවුම්
 • සූක්ෂම රූප සෙවුම්
 • ජංගම සෙවුම්
 • මාධ්‍ය සෙවුම්