ව්‍යවසාය සංචලතාවය

Thu, 2013-07-25 16:04 -- thedigitalgroup
සංවිධානය පුරා සහයෝගීතවය වර්ධනය කිරීම සහා ජංගම විසඳුම් හරහා පාරිභෝගික සේවා කාර්ය සාධනය

ව්‍යාවාපාරයක විකුණුම් සහ අලෙවිකරණ කටයුතු සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් ඉහල නංවා දීමට ජංගම උපාංග, විශාල දත්ත (big data) සහ විශ්ලේෂක තාක්ෂණයට (analytics) අද හැකියාව තිබේ. කෙසේ හෝ, සංවිධානයක් එවන්නකට යොමු වීමට පෙර තම නිෂ්පාදන, විකුණුම්කරණය හා අලෙවිකරණය සිදු කරන ආකාරය ගැන විශේෂයෙන්ම සැලකිළිමත් විය යුතු වේ.

ව්‍යාපාර බුද්ධීන් සහ ජංගම තාක්ෂණයන් ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, ඵලදායීතාවය, පාරිභෝගික අන්තර්ක්‍රියා සහ පාරිභෝගිකයන්ගේ හා සේවාලාභීන්ගේ අභියෝග සැලකිය යුතු තරම් දුරට සංවර්ධනය කර දීමට අපි සංවිධාන වලට සහය වන්නෙමු.

ව්‍යවසාය පරිවර්ථන සේවා සඳහා විශාල ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකි තාක්ෂණයන් හඳුනා ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම

ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ ව්‍යවසාය සංචලතා සේවා ඔබට පහත අයුරින් සහාය වේ;

  • සංචලතා සහ විශ්ලේෂක තාක්ෂණයන් සඳහා ප්‍රාග්ධනය යෙදවීමට සාධනීය ව්‍යවසාය උපාය මාර්ගයක් ගොඩනැංවීම - එය, ඉහල යන විකුණුම් ප්‍රමාණයත්, පාරිභෝගිකයාට ප්‍රවිශ්ඨ වන ආකාරයත්, ව්‍යාපාරික අයභාරය ප්‍රශස්තකරණයත් ඉහල දැමීමට ඇති අවශ්‍යතාවය මැනවින් තක්සේරු කරන්නකි.
  • විශාල දත්ත, ස්වයංක්‍රීයකරණය වූ විශ්ලේෂක, සමාජ මාධ්‍ය (social media) සහ ජංගම තාක්ෂණයන් ඔප්නැංවීමෙන් විකුණුම් සහ අලෙවිකරණ ඵලදායීතාවය ඉහල නංවා ගැනීම.
  • පාරිභෝගික ප්‍රතිවේධයන්ගේ, ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සහ ව්‍යාපාරික සුචල්‍යතාවයන්ගේ මීලඟ පරම්පරාවට මුහුණදිය හැකි වන පරිදි ඔබගේ ව්‍යාපාරික සහ අලෙවිකරණ වෘතීකයන් සවිමත් කරමින් ජංගම හා විශ්ලේෂක තාක්ෂණයන් වැඩි දියුණු කිරීම.
ව්‍යවසාය සංචලතා ක්‍රමෝපායන් නිර්මාණයටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය වටා ඔබ එක් රොක් විය යුත්තේ?
  • විකුණුම් මෙවලම්, විශාල දත්ත සහ සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා (social media platforms) පිළිබඳව ඉහල දැනුමකින් පෝෂණය වී ඇති අපට, ඔබගේ ව්‍යාපාරයට උපරිම වටිනාකමක් ලබා දිය හැකි ජංගම භාවිතයන් හඳුනා ගැනීමට සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කර දීමට හැකියාව තිබෙන හෙයිනි.
  • ඔබගේ විකුණුම්කරුවන්ගේ විකිණීම්ද අලෙවිකරුවන්ගේ අලෙවියද සාර්ථක ලෙස වැඩි දියුණු කරදීමට විශ්ලේෂිත දත්ත සහ ජංගම උපාංග වල ඇති ශක්‍යතාවයෙන් හා බලයෙන් ඔබව සන්නද්ධ කිරීමට අපගේ උපායශීලී විසඳුම් හරහා ඔබට හැකියාව ලැබෙන බැවිනි.
  • අලෙවිකරණයත්, විකුණුම් හා තොරතුරු තාක්ෂණයත්, අපගේ සංගෘහිත වූ ප්‍රවිශ්ඨයත් එකට සංකලනය කරමින් ජංගම තාක්ෂණික විසඳුම් ගොඩනැගීමට අප සතු හැකියාව අසමසමය. අපගේ විසඳුම් ඔබගේ ව්‍යාපාරයට මුළුමනින්ම වෙනස් වූ, නවමු වූ, උපායශීලී හා ප්‍රායෝගික වූ දැක්මක් හා ඉදිරි ගමනක් ලබාදෙන බවට අපි සහතික වන්නෙමු.