ගෝලීය බෙදාහැරුම් ශක්‍යතාවය

Mon, 2013-10-14 17:23 -- thedigitalgroup

ව්‍යාපාරික විශිෂ්ඨත්වයත්, පාරිභෝගික තෘප්තියත් අත් කර ගැනීමේ ගමනේදී, නැගී එන තාක්ෂණයන් සහ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා වලට ඉක්මනින් මුහුණ දෙමින්, ගෙවන මුදලට සරිලන තාක්ෂණික විශිෂ්ඨත්වයක් අත්කර ගැනීම සඳහා “අතත්‍ය ධාරිතාවක්” පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීමට ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය ලොව පුරා සේවා බෙදාහැරුම් මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක්ම පවත්වාගෙන යයි!

අපගේ සේවා මධ්‍යස්ථානයක හෝ කිහිපයක සිටින අතත්‍ය සම්පත් වලින් සමාගම තුල ඇති මූලික කාර්‍යභාරයන්ට අදාල සමාජිකයන් වෙත සහය සැපයිය හැකි වේ. මෙවන් සේවා මධ්‍යස්ථානයකින් හෝ කිහිපයකින් සම්පූර්ණ ව්‍යපෘති කණ්ඩායමක් සපයා ගත හැකිය. මෙම සේවා මධ්‍යස්ථාන ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ, ඉන්දීයාවේ, ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ෆීජි දූපත් තුල පිහිටුවා තිබේ.

මෙම සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථාන, පුහුණුවීමේ ශාලා, සම්මන්ත්‍රණ ශාලා, පුස්තකාල, විධායක කාර්යාල, වැඩ බිම් සිය ගනනක් සහ ප්‍රසාරණය කිරීමකට ඉඩ පහසුකම් වලින් සමන්විතය. ඉහලම තත්වයේ තාක්ෂණික කුසලතාවයන් පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබාදෙන බඳවා ගැනීමක් හා ඉහල කාර්ය සාධනීයත්වයක් සහිත මග පෙන්වීමක්, අභිමන්ත්‍රණයක් සහ පුහුණුවක් මෙම මධ්‍යස්ථාන හරහා ලැබේ.

සම්පූර්ණ බෙදා හැරුම් සේවා පරාසයක්ම අප සපයා දෙන්නෙමු:

 • මෘදුකාංග සංවර්ධන සේවා
 • ව්‍යවසාය තොරතුරු තාක්ෂණික ක්‍රමෝපාය සහ නිර්මාණ ශිල්පීය සේවා
 • ක්‍රියාවලි සඳහා උපදේශන සේවා
 • සත්‍යායනය සහ වලංගුතාවයට (Verification and Validation) අදාල මෘදුකාංග පරීක්ෂක සේවා
 • ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි බාහිර පාර්ශව වලට පැවරීම

අපගේ ක්‍රියාවලි, ක්‍රමෝපායන් සහ ක්‍රියාදාමයන් ගෝලීය ලෙස ඒකාබද්ධ වී ඇත:

 • ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ යටිතල පහසුකම් සහ ක්‍රියාවලි සමග ඒකාබද්ධ කිරීම
 • ස්ථායී සහ සුරක්ෂිත සන්නිවේදනයන්
 • ගෙවන මුදලට සරිලන ව්‍යාපාරික ආකෘති
 • අධි වේගී සමතිරික්ත ජාල, බලය සහ සේවාදායක යටිතල පහසුකම්
 • 24x7 සහය සහිත සුරක්ෂිත ලෙස කළමනාකරණය කරන ලද ජාල
 • පාරිභෝගික කේත සහ දත්ත වල සුරක්ෂිතතාව (කිසි විටෙකත් පාරිභෝගිකයාගේ අඩවියෙන් පිටතට යාමක් සිදු නොවේ)
 • වැඩපොළ සහ සේවාදායක පරිසරයන් සඳහා අතත්‍ය පිවිසුමක්
 • වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයේ හැකියාව
 • ආපදා ප්‍රතිසාධන සැලසුම් සඳහා (Disaster Recovery Planning-DRP) අන්තර් සම්බන්ධතා සහිත අඩවි රැසක් තිබීම