රාජ්‍ය විසඳුම්

Mon, 2013-08-19 19:14 -- thedigitalgroup

සියළුම ආකාරයේ ව්‍යාපාර වල සියළුම තල කෙරෙහි රජය බලපෑම් එල්ල කරයි. ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ පෘථුල තාක්ෂණික ප්‍රාගුණ්‍යය සහ සේවා සැපයුම, සියළුම අවශ්‍යතා සපුරාලමින් රාජ්‍ය නියෝජිතායතන සමග කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අප සතු අත්දැකීම තව තවත් වැඩිදියුණු කිරීමට සමත්ව ඇත. ඩිජිටල් ආයතනය, තම තාක්ෂණික සහ ව්‍යාපාරික කණ්ඩායම්ද, වැඩසටහන් සම්පාදනය සහ කළමනාකරණ ශික්ෂණයද උපයෝගී කර ගනිමින් අපගේ අනුග්‍රාහකභවතුන්ගේ අරමුණු මුදුන්පත් කරවා දෙන අතරම, කලට වේලාවට අයවැයට ගැළපෙන පරිදි විසඳුම් සැපයීමටද ඇපකැප වී සිටී. අවම වාණිජමය භාවිතයන් ප්‍රමාණයකින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගැනීමෙන් පිරිවැයත් අවධානමත් අඩු කිරීමටද නීතිමය අවශ්‍යතා සපුරාලන ලෙස කලට වේලාවට නිෂ්පාදන සැපයීමටද අප සමත් වන්නෙමු.

 • ව්‍යවසාය තාක්ෂණික විසඳුම්
 • රාජ්‍ය සේවා බාහිර පාර්ශව වලට පැවරීම
 • ලොව පිළිගත් ක්‍රමලේඛ සම්පාදන කළමනාකරණය ( CMMi සහ PMI සහතික කිරීම්)
 • අවම සම්පත් ප්‍රමාණයකින් උපරිම ලෙස ක්‍රියාවලි වැඩිදියුණු කිරීම ( Lean Process improvement) සහ Six Sigma
 • අධ්‍යයනය සහ පරිවර්තනය
 • පහසුකම් මෙහෙයුම සහ කළමනාකරණය

යෙදුම් ඒකාබද්ධ කිරීම, තොරතුරු ප්‍රධානය කිරීම, ප්‍රජා සහ පුරවැසි ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලි ක්‍රියාවට නැංවීම සහ කළමනාකරණය සඳහා දේශීය සහ ප්‍රාන්ත රජය විසින් භාවිතා කරනු ලබන ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලි සහ නීතිමය අනුකූලතා ස්වයංක්‍රීයකරණය කිරීම යන මේ සියල්ල සඳහා, ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ රාජ්‍ය විසඳුම් භාවිතය (Government Solutions Practice) ඔබේ සහයට පැමිණෙනු ඇත.

අපගේ අත්දැකීම් වලින් පරිපූර්ණ උපදේශක වූ මඩුල්ල, පෞද්ගලික සහ /හෝ රාජ්‍ය අංශයන් කෙරෙහි තම ක්‍රියාවලි සහ තාක්ෂණිකමය ශක්‍යතාවය නැවත නැවතත් ඔප්පු කිරීමට සමත්වී ඇත. ඔවුන් තම පූර්ණ අවධානය යොමු කරන්නේ දැනට පැවරී ඇති ව්‍යාපෘතියේ විශිෂ්ඨත්වය සහ ක්‍රියාවට නැංවීම පිළිබඳව මිස, මීලඟට ලැබෙන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව නොවේ. එනම්, විධායක උපදේශන සේවාවක්, ව්‍යාපෘති සැපයුම් කණ්ඩායමක් හෝ ප්‍රමුඛ පෙලේ පුද්ගලයන්ගෙන් සැදුම්ගත් කාර්යමණ්ඩලයක් වැනි මෙවැනි කිනම් වූ ආකාරයේ අවශ්‍යතාවයක් වුවද ඔබට සපුරාදිය හැකි සමාගමක් මෙහි ප්‍රතිඵලයයි.

ඩිජිටල් ආයතනයේ අපි, ක්‍රමෝපායන්, ක්‍රියාවලි සහ තාක්ෂණික භාවිතයන් යන අංශ හා සබැඳුනු අපගේ සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගන්නෙමු. ඩිජිටල් ආයතන පහත ශක්‍යතාවයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වේ:

භාවිතයන් පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය

රාජ්‍ය අභියෝග සඳහා විස්තීර්ණ වූ විසඳුම් සපයා ගැනීමට අපගේ පාරිභෝගිකයන්ට සහය වීමට, රාජ්‍ය විසඳුම් භාවිතය හරහා අපගේ තාක්ෂණික සහ විශේෂඥ ව්‍යාපාරික කණ්ඩායම් වලට ඉඩ ලැබේ. නිශ්චල දේපල, රාජ්‍ය නීතිය, බදු, පාරිසරික, පොදු මූල්‍ය සහ නීතිමය අනුකූලතා යන සියළු අංශයන් වෙත අපට විසඳුම් සංවර්ධනය කල හැක. රජයේ විධායක, ව්‍යවස්ථාදායක සහ අධිකරණයට අදාල සියළුම අංශවලට අපි තාක්ෂණික ප්‍රවීණත්වය හා ක්‍රමෝපායන් සපයා දෙන්නෙමු. එසේම, ඕනෑම රාජ්‍ය ව්‍යාපෘතියක මාධ්‍ය සහ මහජන සම්බන්ධතා ක්‍රමවත් කිරීමටත්, සමායෝජනය කිරීමටත් අපට හැකියාව තිබේ.

සේවාවන් සපයන විෂය පථයන්

වසර ගනනාවක් පුරාවට, රාජ්‍ය නියෝජිතායතන වලට මුහුණපෑමට සිදු වී ඇති බරපතල අභියෝග වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා ඩිජිටල් ව්‍යාපාරයේ කණ්ඩායම් විසඳුම් සංවර්ධනය කර ඇත:

 • ප්‍රාන්ත ලිපිකරු සහ ලියාපදිංචි ලෙඛන සමග නිශ්චල දේපල වලට සම්බන්ධ ලියකියවිලි වාර්තාකරණය සඳහා වෙබ් විසඳුම් සුරක්ෂිත කිරීම
 • උපත්, මරණ, විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම වෙනුවෙන් පුරවැසි ද්වාර
 • මාර්ගගත(online) මහජන වාර්තා සෙවීමේ පද්ධතිය
 • නිශ්චල දේපල සහ බදු ලියකියවිලි, සෙවීම සහ සමුද්ධරණය (retrieve) සඳහා වෙබ් පද්ධතියක් සුරක්ෂිත කිරීම
 • ඡන්ද දායකයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පද්ධතියක්
 • ඡන්ද දායකයන් ලියාපදිංචි කිරීම සහ ඡන්ද කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ සියළු අවශ්‍යතා සපුරා දෙන පෘථුල වූ පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම
 • වේලාව සහ පැමිණීම වාර්තාවන පද්ධතියක්
 • සේවකයන්ගේ, පැමිණීම, ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ තොරතුරු යනාදිය කළමනාකරණය කිරීම සහ වැටුප් පද්ධති සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමට විසඳුමක් ඉදිරිපත් කිරීම
 • ඉඩම් වාර්තා සහ බදු පිළිබඳ දත්ත පසු-ගොනු කිරීම (Back-Filing)
 • වාර්තා පසු-ගොනු කිරීම සහ වාර්තා රූප බවට පරිවර්තනය කිරීමට ඔබට සහය වන අභිරුචිකරණ සේවාවක්
 • අභිරුචිකරණ මෘදුකාංග සංවර්ධනය
 • මයික්‍රොසොෆ්ට්, ඔරකල්, ඕපන්සෝර්ස් පද්ධති සහ MyOB විසඳුම් භාවිතා කරගෙන, ඔබටම විශේෂිත වූ, අවශ්‍යතාවය මත පදනම් වූ, වෘතීයම මෘදුකාංග සංවර්ධන සේවා සපයන්නෙමු.