නීති සහ නියාමිතික අනුකූලතා

Wed, 2013-08-14 21:31 -- thedigitalgroup

දිනෙන් දිනම වැඩි වන කාර්මික සහ රාජ්‍ය රෙගුලාසි හමුවේ, වෙනස් වන රාජ්‍ය නීති, ප්‍රතිපත්තිමය රාමු සැකිලි සහ නිරන්තරයෙන් වෙනස්කම් වලට භාජනය වන අනුමැති අවශ්‍යතා යන මේ සියල්ලටම මුහුණ දීමට අද ලොව පුරා සංවිධාන වලට සිදු වී ඇත. මෙම නීති සහ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව ව්‍යවසාය පවත්වා ගෙන යාමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, සංවිධාන වලට සාම්ප්‍රදායික ලෙස නීතිය 'අකුරටම' ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදු වී ඇත. දත්ත රඳවා ගැනීම සහ අවදානම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලි පිළිබඳවන Sarbanes-Oxley Act ( SOX ), HIPAA , Basel II පනතේ සහ දිසා රෙගුලාසි වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, ව්‍යවසායන් තුල අධීක්ෂණ කටයුතු සහ සංවිධානයේ අනුකූලතා කටයුතු සමායෝජනය සම්බන්ධයෙන් නොසිතූ විරූ පීඩනයක් තොරතුරු තාක්ෂණික පරිපාලකයන්ට සහ සමාගම් වල විධායක නිලධාරීන්ට අද එල්ල වී ඇත.

නියාමිතික අනුකූලතා යන්නෙන් අදහස් වන්නේ සංස්ථාපිතයන් හෝ පොදු නියෝජිත ආයතන වලට, තම කාර්යමණ්ඩලය අදාල නීති සහ රෙගුලාසි පිළිබඳ අවබෝධයෙන් සිටින බවත්, ඒවාට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට සුදුසු පියවර ගන්නා බවත් සහතික කිරීමට වෙන්වූ පද්ධති හෝ දෙපාර්තමේන්තුය.

නිරන්තරයෙන්ම ඉහල යන රෙගුලාසි සහ අනුකූලතා අවශ්‍යතාවයන් නිසා, අදාල නීති සහ රෙගුලාසි වලට සියලුම මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලි අනුකූල වන බව සහතික කිරීමට අද සංවිධාන වලට ඉහල වැඩ ප්‍රමාණයක් කිරීමට සිදුව ඇත. විධායක නිලධාරීන්ට සහ තොරතුරු තාක්ෂණික පරිපාලකයන් මත පැටවී ඇති මෙම සංකීර්ණ රෙගුලාසි ගොන්න හා සලකන විට, GRC (පාලනය, අවධානම සහ අනුකූලතා) මෘදුකාංගය හරහා සපයනු ලබන මෙවලම්, නව සම්මතයන් වලට අනුකූලව ව්‍යාපාරය පවත්වා ගැනීමේදී ඔබට මහඟු පිටුවහලක් වනු ඇත.

GRC මෘදුකාංගය, ක්‍රමානුකූල ලෙස හා, සංවිධානාත්මක ආකාරයට පාලනය, අවධානම සහ අනුකූලතා යන මේ අංශ වලට අදාල ක්‍රමෝපායන් කළමනාකරණයටත්, ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් සංවිධානයකට සහය වෙයි. වෙන් වෙන් වූ ස්ථානවල දත්ත ගබඩා කිරීම වෙනුවට පරිපාලකයන්ට සහ අනුකූලතා නිලධරයන්ට එක් රාමු සැකිල්ලක් භාවිතා කර මෙම නීති වලට අදාල ක්‍රියාවලි පාලනයට සහ බල ගැන්වීමට හැකියාව ලැබේ.

මූල්‍යමය අවධානම් කළමනාකරණය කිරීමට මෙන්ම ලොව ඇති ප්‍රමුඛ පෙලේ බැංකු වලට, මූල්‍යමය සමාගම් වලට, නීති සමාගම් වලට, සංස්ථාපිත වලට සහ නියාමිතික නියෝජිතායතන වලට අදාල නීති සහ නියාමිතික අනුකූලතා දත්ත කළමනාකරණය කිරීමට, මෙවන් GRC තාක්ෂණ වේදිකා නිර්මාණය කර දීම සහ නඩත්තු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඩිජිටල් සමාගමේ විශේෂඥ කණ්ඩායමට මනා ශක්‍යතාවයක් තිබේ. අපගේ සේවාදායකයන් හට බැංකු, ණය දෙන ආයතන, නීතිඥයන්, ගිණුම්කරන ආයතන සහ වෙනත් නියාමිතික මූල්‍යමය සේවා සපයන්නන්ට අදාල නියාමිතික අනුකූලතා අවශ්‍යතාවයන්ට ගැළපෙන පරිදි, සාධනීය වූ විසඳුම් ලබා දෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික වේදිකා ගොඩනගා දීමට අපි අපේ ප්‍රවීණ තාක්ෂණික සේවා සපයන්නෙමු.