ශෙයාපොයින්ට් සංවර්ධන සේවා

Fri, 2013-10-11 12:40 -- thedigitalgroup

ශෙයාපොයින්ට් වෙනුවෙන් ඔබ කරන ආයෝජනය ප්‍රශස්තීකරණය කර දෙමින්, ශෙයාපොයින්ට් අභිරුචිකරණ සංවර්ධනය, වෙළඳනාමකරණය, නඩත්තුකරණය සහ දියුණු කිරීම (upgrade) සම්බන්ධ අවම වූ සම්පූර්ණ හිමිකරු වටිනාකමක් ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය ඔබ වෙත ගෙන එයි. ව්‍යවසායන් පුරාවට ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලි සම්බන්ධව මයික්‍රොසොෆ්ට් ශෙයාපොයින්ට් භාවිතය පිළිබඳව අපට සුවිශේෂී අත්දැකීමක් තිබේ.
ආයතනීය සන්න්නිවේදනයත් සහයෝගීතාවයත් තියුණු කරවන, ව්‍යාපාරයේ අතිශය වැදගත් තොරතුරු වලට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමටත් හැකියාවල ලබා දෙන ව්‍යාපාරිකමය මෙවලමක් බවට මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆිස් ශෙයාපොයින්ට් වේදිකාව පත් කිරීමට ඩිජිටල් ආයතනයේ ශෙයාපොයින්ට් උපදේශන කණ්ඩායම තම අනුග්‍රාහකභවතුන් වෙත පූර්ණ සහයෝගීතාවය දක්වනු ඇත.

ඩිජිටල්හී ශෙයාපොයින්ට් සේවා ශක්‍යතාවය:

 • උපදේශන සේවා: ඔබටම විශේෂිත වූ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය කිරීමට සහ අර්ථ දැක්වීමට ඩිජිටල් ආයතනයේ ශෙයාපොයින්ට් උපදේශකවරුන්ගේ කණ්ඩායම ඔබට සහය වනු ඇත.
 • ශෙයාපොයින්ට් නිර්මාණය කිරීමේ සහ වෙළඳනාමකරණ සේවා: සාම්ප්‍රදායිකත්වයෙන් මිදුණු වෙබ් කොටස් සහ අභිරුචිකරණ වෙබ් කොටස් සඳහා ඉහල තත්වයේ පරිශීලක අතුරුමුහුණත් අභිරුචිකරණ සේවා සහ ශෙයාපොයින්ට් අඩවි වෙළඳනාමකරණය සම්බන්ධයෙන් පුළුල් වූ අත්දැකීමක් ඩිජිටල් ආයතනය සතු වේ.
 • ස්ථාපනය කිරීම්, අභිරුචිකරණ සහ ක්‍රියාවට නැවීමේ සේවා: ඩිජිටල් ආයතනය ශෙයාපොයින්ට් ස්ථාපන සහ අභිරුචිකරණ සහය සපයයි
 • ව්‍යවසාය අන්තර්ගත කළමනාකරන සහ සෙවුම් සේවා: ඩිජිටල් ආයතනය, ව්‍යවසායක් තුල ඇති අන්තර්ගතයන් කාර්‍යක්ෂම ලෙස ගබඩා කිරීමටත් ඉක්මනින් සමුද්ධරණය (retrieve) කිරීමටත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කරගැන්මට සහාය වේ.
 • කාර්ය දාමයන් සහ සහයෝගීතා විසඳුම්: Microsoft InfoPath භාවිතයෙන් දත්ත ග්‍රහණය කර, Microsoft SharePoint සහ වෙනත් තුන්වන පාර්ශවික මෙවලම් භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරන ලද කාර්යදාමයන් හරහා එම දත්ත ස්වයංක්‍රීයකරණය කරමින් ඩිජිටල් ආයතනය කාර්යදාමයන් සහ ව්‍යවසාය සහයෝගීතා විසඳුම් නිර්මාණය කරයි.
 • අභිරුචිකරණ ශෙයාපොයින්ට් සංවර්ධනය: ශෙයාපොයින්ට් වේදිකාව සමඟ ඒකාබද්ධ වන අභිරුචිකරණ විසඳුම් සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් ඩිජිටල් ආයතනය ප්‍රවීණත්වයක් දක්වයි. අභිරුචිකරණ වෙබ් කොටස්, ඩෑෂ්බෝඩ්, වාර්තා/ව්‍යාපාරික බුද්ධීන් යනාදිය සංවර්ධනය කිරීම මීට ඇතුලත් වේ.
 • සංක්‍රමණ සේවා: ශෙයාපොයින්ට් වස්තු ආකෘති සහ දත්ත ගබඩා ව්‍යුහය පිළිබඳ මනා අත්දැකීමක් සහිත ඩිජිටල් ආයතනයේ විශේෂඥයන්හට දත්ත උදෘත කර ශෙයාපොයින්ට් මෘදුකාංගයේ නවතම සංස්කරණයන් වෙත සංක්‍රමණය කිරීමට සහය ලබා දෙනු ඇත.
 • සහය සහ පරිපාලන සේවා: ඩිජිටල් ආයතනය දුරස්ථව හෝ සංවිධානය තුල සිට අඛණ්ඩ නඩත්තුව, වැඩි දියුණු කිරීම සහ සහය සපයාදෙයි

ඩිජිටල් හවුලේ හර යෝජනාවලිය

 • ජාල අතර මෙහෙයුම් වේදිකා සම්බන්ධ කිරීමත්, යෙදුම් එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමත් හරහා ව්‍යාපාරය ඒකාබද්ධ කර ප්‍රතිචාර්‍යතාවය සහ ඵලදායීතාවය ඉහල නැංවීම
 • පාරිභෝගිකයන් සහ ව්‍යවසාය වෙළඳපොල සඳහා අඩු පිරිවැයකින් සහ වේගවත් වෙළඳපොළකින් යුතු විශේෂීකරණය කරන ලද යෙදුම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම මගින් නිෂ්පාදිත ප්‍රභේදනයක් අත්පත් කර ගැනීම
 • පාරිභෝගිකයා රඳවා ගැනීම සහ පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවයට අනුව භාණ්ඩ සහ සේවා සැපයීමටත්, පාරිභෝගික හා ස්වයංක්‍රීය සේවා වල හරමය වටිනාකම හඳුනා ගැනීමටත් පාරිභෝගික දත්ත භාවිතා කිරීම මගින් පාරිභෝගික තෘප්තිය වැඩි කිරීම
 • විශේෂිත සහ වැඩි ශ්‍රමයක් අවශ්‍ය වන ක්‍රියාදාමයන් පිළිබඳ වගකීම ලොව පුරා ප්‍රචලිත විශ්වාසදායී සේවා සපයන්නෙකු වෙත පැවරීමෙන් පිරිවැය පහත දමා ගැනීම; නව තාක්ෂණික මෙවලම් හා මුලපිරීම් සඳහා මෙසේ ඉතිරි වන මුදල් අයෝජනය කිරීමට ඉඩකඩ සැලසේ .
 • වේගවත් ලෙස සියළුම ව්‍යවසායකත්ව සහ ව්‍යාපාරික යෙදුම් හරහා සුදුසුම ක්‍රමවේදයන් ගොඩනැංවීම

අපේ සාධනීය ඉතිහාසය

 • ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛතම නිෂ්පාදන ඒකකයන්ගෙන් එකක් සඳහා ගෙවන මුදලට සරිලන අන්තඃජාල විසඳුමක් සපයන ලදී. මෙම ද්වාරය නිවාඩු ගැනීමේ ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය කිරීම සඳහා නිවාඩු කළමනාකරණ පද්ධතියකින්ද, පුහුණු දින සටහනකින්ද, හෙල්ප්ඩෙස්ක් වලින්ද සමන්විත විය.
 • ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛ පෙලේ තොරතුරු තාක්ෂණික මෘදුකාංග සහ විසඳුම් සපයන සමාගමක් වෙනුවෙන් හෙල්ප්ඩෙස්ක් පද්ධතියක් ගොඩනංවා දෙන ලදී. මෙම පද්ධතිය සාධනීය ලෙස අභියාචනා සහ පැමිණිලි පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටීමට ඔවුනට උපකාරී වේ
 • ෆෝචූන් 50 තොරතුරු තාක්ෂණික සමාගමක් වෙත අධ්‍යයන ද්වාරයක් ස්ථානගත කර දෙනු ලැබීය.
 • ෆීජි රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවක් වෙත සහයෝගීතා පාරිසරික විසඳුමක් සපයා දෙන ලදී.
 • ෆීජි රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවක් වෙත මූල්‍යමය විගණන සහ වාර්තාකරණ විසඳුමක් සපයා දෙන ලදී.