තොරතුරු තාක්ෂණයේ දැවැන්තයන් සමග අත්වැල් බැඳගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණික වෙළඳපොල වෙත අපි අපේ මුල් පියවර තැබූවෙමු

Wed, 2013-08-21 14:44 -- thedigitalgroup

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙලේ තොරතුරු තාක්ෂණික සමාගමක් සමග අපි නැවත විකුණුම්කරණ ගිවිසුමක් අත්සන් කළෙමු. බැංකු, මූල්‍ය සේවා සහ රක්ෂණාවරණ ක්ෂේත්‍ර තුල සහ නිෂ්පාදන කර්මාන්තයන්හී අපගේ ශෙයාපොයින්ට් නිමැවුම වන IntraPrise™ ව්‍යාප්ත කිරීමට ඔවුන් උපකාරී වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යුත් පාලන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවීණයෙකු වන තවත් හවුල්කරුවෙකු ඩිජිටල් සමාගම සතුය. මෙම හවුල්කරු ශ්‍රී ලංකා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ කොළඹ පොලීසිය වෙනුවෙන් ව්‍යාපෘති කිහිපයක් සඳහාම සහභාගී වූවෙකි. ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය ශ්‍රීලංකාවේ විද්‍යුත් පාලන ව්‍යාපෘති කිරීම සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත.

ඉදිරියේදී, රාජ්‍ය සංවිධානයක් වන ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ (Board of Investments –BOI) ලියාපදිංචි වීමට ඩිජිටල් ආයතනය සූදානම්ව සිටී. මෙම සංවිධානය සමග අත්වැල් බැඳගන්නා ඕනෑම ආයතනකට ශ්‍රීලංකාව තුල ව්‍යාපාරික කටයුතු වලින් ප්‍රතිලාභ රැසක් අත්කර ගත හැක. තොරතුරු සන්නිවේදනය සහ තාක්ෂණික නියෝජිතායතනයේ ලියාපදිංචි වීමටද ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය බලාපොරොත්තු වේ. ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යටතේ පවත්වනු ලබන එකම තොරතුරු තාක්ෂණික නියෝජිතායතනය වන මෙය, ශ්‍රී ලංකාව තුල තම ව්‍යාපාර සහ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට නව තොරතුරු තාක්ෂණික සමාගම් වලට උපකාරී වේ.

Article Type: 
ප්‍රකාශිත දිනය: 
සඳුදා, ඔක්තොම්බර් 1, 2012