STM ප්‍රකාශනය

Fri, 2013-08-16 20:28 -- thedigitalgroup

දළ විශ්ලේෂණය

2010 වර්ෂය වන විට දත්ත නිපදවීම සහ ප්‍රචාරණ කර්මාන්තය බිලියන ඩොලර් 400 කට ආසන්න වන බව Outsell වාර්තාවට අනුව පැහැදිලි වේ. “තොරතුරු සපයන්නන්" යන්නෙන්, මූල්‍යමය තොරතුරු රැස්කරන්නන් සහ සපයන්නන්, ලාභ ඉපැයීම සඳහා නොවන සමාගම් සහ අධ්‍යයන සංගම්, මාර්ගගත ද්වාර සහ STM (විද්‍යාත්මක, තාක්ෂණික හා වෛද්‍ය) පලකිරීම් කර්මාන්තය ඇතුල තවත් සමාගම් රාශියක් අදහස් වෙයි. මෙම සමාගම්, STM ප්‍රකාශන වල විවිධ අංශ ආශ්‍රිතවත්, නීතිමය බදු සහ නියාමිතිකයන්, B2B, අලෙවිකරණ සමික්ෂණ, පුවත් සපයන්නන්, සෙවුම් සහ එක් රැස් කිරීම්, අධ්‍යාපන හා පුහුණු සහ තොරතුරු කළමනාකරණ යන අංශ ආශ්‍රිතවත් කටයුතු කරයි.

ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ අත්දැකීම

ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය, STM ප්‍රකාශනයේ, මාධ්‍ය සහ තාක්ෂණයේ, සංස්ථාපිත නීතිමය අනුකූලතා සිරස් සම්බන්ධයෙන් සැක ශංකා සහිතව සිටි ලොව පුරා පාරිභෝගිකයන් බොහෝමයක් සඳහා දස වසරකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ සේවා සපයා ඇත. මෙම අංශයට අදාල තොරතුරු සහ දැනුම් අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය සමත් වී ඇත. ප්‍රතිපෝෂණ සහිත් අර්ථාන්විත විශ්ලේෂණයක්, නිර්මාණකරණයේ නිර්මාණශීලී බවක්, වේගවත් ක්‍රමෝපායාත්මක මෘදුකාංග සංවර්ධනයක් මෙන්ම නව තාක්ෂණික විසඳුම්, ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලි හා තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා ඥාන්විත ලෙස උපයෝගී කර ගැනීමක් අප සම්බන්ධ වන කුමන ක්ෂේත්‍රයේ වුවද දැකිය හැකි වීම අපගේ විශේෂත්වයයි. පද්ධති සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ අපගේ අපගේ තහවුරු කරන ලද ක්‍රමෝපායන්ගෙන් මෙම කරුණ වඩ වඩාත් ඉස්මතු වේ. ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලි, තාක්ෂණය, කාර්යභාරයන්, සහ අදාල කණ්ඩායම් මනා ලෙස තක්සේරුකරණය කිරීමෙන්, ව්‍යාපාරික ඵලදායීතාවය ස්ථීර කරමින් තාක්ෂණික ආයෝජන සඳහා අර්ථාන්විත ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට අපට උපකාර විය හැක

ඩිජිටල් ආයතනයේ ප්‍රවීණත්වය

මෙම ක්ෂේත්‍රයට අමතරව, විශේෂිත වූ අන්තර්ගත එකතු, බෙදාහැරීමේ වේදිකා යනාදිය නිර්මාණය හා සංවර්ධනය කිරීම, වෙනස්කල හැකි වෙබ්-යෙදුම් සංවර්ධනය සහ සහය සමග එක්වූ යටිතල පහසුකම් නිර්මාණය සහ ව්‍යාප්ත කිරීම, දත්ත ගබඩා සංවර්ධනය කිරීම, සංස්කාරක සේවා සැපයීම, තත්ව විචාරය සහ වර්ගීකරණය යන මේවා සහිත තොරතුරු නිර්මාණ ශිල්පයක් සංවර්ධනය කිරීම, සමීක්ෂණ සහ විශ්ලේෂණ සඳහා සහය සහ ද්වාර කළමනාකරණය කිරීම යනාදී විශේෂඥ තාක්ෂණික සේවා රැසක් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවීණත්වයක් සේම විශාල අත්දැකීම සම්භාරයක්ද ඩිජිටල් ආයතනය සතු වේ.

මෙම කර්මාන්තයට ආශ්‍රිතව ඩිජිටල් ව්‍යාපාරය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් වන්නේ:

  • වෙබ් පිටු අන්තර්ගතයන් වලින් මුදල් ඉපැයීමේ ක්‍රම (content monetization) සහ දායක තොරතුරු බෙදා හැරුම් ද්වාර සේවා (Subscribed Information Delivery Portals)
  • විද්‍යුත් පටුන (e-ToC) , මාර්ගගත ජර්නල සහ අන්තර්ගතයන් බෙදාහැරීම
  • තොරතුරු සම්බන්ධ තත්ව විචාරය, වර්ගීකරණය සහ අන්තර්ගත සෙවුම් වේදිකා (content mining platforms) ගොඩනැගීම හරහා වැඩිදියුණු කරන ලද සෙවීමේ සහ මංසෙවුම් (search and navigation) සහය
  • තුන්වන පාර්ශවික දත්ත ගබඩා එකතුව, ප්‍රමතකරණය (Normalization) සහ XML වර්ගීකරණය සේවා
  • පේටන්ට් බලපත්‍රලාභී දත්ත ගබඩා සහ එසේ නොවන තොරතුරු සම්බන්ධ උපුටා ගැනීම් සහ සුචිකරණ (indexing) සේවා
  • B2B නාමාවලි සහ නිෂ්පාදන කැටලොගයන් සඳහා දත්ත ගබඩා නිර්මාණය සහ කළමනාකරණය