ෆීජිහී SPBEA මණ්ඩලය තුල PQR මෘදුකාංගය ස්ථාපනය සඳහා ඩිජිටල් ආයතනය සහය වේ...

Wed, 2013-09-04 19:42 -- thedigitalgroup

2011, අප්‍රේල් මස SPBEA - Fiji පුවත් සඟරාවෙන් ලබා ගත් උද්ධෘතයක් පහත දැක්වේ:

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රවර්ධනය

“PQR මෘදුකාංගය සහ දත්ත ගබඩාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පැවරීම් කමිටුව මගින් ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ (TDG ආයතනයේ) සහය ලබා ගෙන ඇත. මෙම ආයතනයේ මූලස්ථානය නිව් ජර්සි හී ප්‍රින්ස්ටන් වල පිහිටා ඇති අතර, එය සංස්ථාපිත ගත කරන ලද්දේ 1999 වසරේදීය. ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ, ඉන්දියාවේ, ෆීජි සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තම කාර්යාල පිහිටුවා ඇති මෙම ගෝලීය සමාගම, තාක්ෂණික සහ කළමනාකරණ උපදේශන සේවා හා විසඳුම් සපයන වෘතීකයන් 450කින් පමණ පොහොසත්ය.

ෆිජි තුල සිටින ඩිජිටල් ආයතනයේ නියෝජිතයන් සමග කිහිප වරක්ම සාකච්ඡා සිදු කර ඇති අතර සැලසුම් වාර්තාව ( design document) මේ වන විට සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. මෙම වාර්තාව හරහා, දත්ත ග්‍රහණය, වාර්තා සහ අතුරුමුහුණත් යන මේවාට අදාල මෙහෙයුම් පිළිබඳවත්, එක් එක් රටෙහි මෘදුකාංග පද්ධතිය පිළිබඳවත් සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. මෘදුකාංග අවශ්‍යතා විශේෂීකරණ ( Software Requirement Specification ) වාර්තාවක්ද පිළියෙල කෙරෙනු ඇත.

සුදුසුකම් රාමු සැකිලි නිර්මාණය කර ඇති තවත් පැසිෆික් රටවල් කිහිපයක් වෙත ඩිජිටල් ආයතනයේ නියෝජිතයන් යැවීමෙන් එම රටවල දත්ත ගබඩාව සහ සුදුසුකම් හා ප්‍රමිති පිළිබඳ පැසිෆික් ලේඛණය අතර අතුරු මුහුණත තක්සේරුකරණය කරනු ඇත

2011 වසරේ ජුලි සිට නොවැම්බර් මස දක්වා කාල සීමාව දක්වා මෙහෙයුම් ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාවලිද මෘදුකාංගයද සැලසුම් කර ඇත."

Article Type: 
ප්‍රකාශිත දිනය: 
සිකුරාදා, මැයි 6, 2011